Hãy Bắt Đầu Tìm Hiểu Lĩnh Vực Mới Cho Sự Nghiệp Của Bạn Cùng ESG Education & Business 

HomeArchive Course Grid

Archive Course Grid

Filter
Showing 1-19 of 19 results

Green Label, LCA, EPD, ESG

Các xu hướng và sáng kiến về Quản trị (ESG) trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng (xu hướng toàn cầu liên quan đến quy định, chính sách, cam kết, carbon...
 • 0 Lessons
9,900,000 ₫
Trong khóa học này Chuyên gia công bố về biến đổi khí hậu được chứng nhận (CDP) (CCCDE), chúng ta sẽ đi sâu vào thế giới báo cáo về biến...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Khóa học toàn diện này của ESG E&B, "Nhà lãnh đạo Net Zero được chứng nhận cho các tổ chức tài chính (CNZLFI)" trang bị cho các chuyên gia trong...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Chào mừng bạn đến với khóa học Chuyên gia về Tiêu chuẩn ròng bằng không (Phát thải khí nhà kính) của doanh nghiệp được chứng nhận (CNZSE)! Trong chương trình toàn...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Trong thế giới ngày nay, hiểu biết và giảm thiểu tác động của phát thải khí nhà kính (GHG) là điều tối quan trọng. Khóa học toàn diện của chúng tôi...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Chào mừng bạn đến với khóa học Chuyên gia về Kế toán Carbon và Thị trường Carbon được Chứng nhận (CCACME), cánh cửa để bạn trở thành một chuyên gia...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
MSCI là một trong những nhà cung cấp nghiên cứu ESG hàng đầu. Hệ thống xếp hạng ESG của MSCI mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội đánh giá...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
MSCI là một trong những nhà cung cấp nghiên cứu ESG hàng đầu. Hệ thống xếp hạng ESG của MSCI mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội đánh giá...
 • 0 Lessons
1,500,000 ₫
Tính bền vững là điều cần thiết để tạo ra giá trị lâu dài và sẽ là chìa khóa để cung cấp các danh mục đầu tư có khả năng...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Tính bền vững là điều cần thiết để tạo ra giá trị lâu dài và sẽ là chìa khóa để cung cấp các danh mục đầu tư có khả năng...
 • 0 Lessons
1,500,000 ₫
Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD) là một tài liệu được tiêu chuẩn hóa thông báo về tác động đối với môi trường và sức khỏe con người của...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD) là một tài liệu được tiêu chuẩn hóa thông báo về tác động đối với môi trường và sức khỏe con người của...
 • 0 Lessons
1,500,000 ₫
Phân tích vòng đời sản phẩm là qui trình phân tích các tác động toàn diện đến môi trường của sản phẩm bắt đầu từ quá trình sản xuất cho tới...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Phân tích vòng đời sản phẩm là qui trình phân tích các tác động toàn diện đến môi trường của sản phẩm bắt đầu từ quá trình sản xuất cho tới...
 • 0 Lessons
1,500,000 ₫
Giao Thức Khí Nhà Kính (KNK) thiết lập các khuôn khổ tiêu chuẩn hóa toàn cầu toàn diện để đo lường và quản lý phát thải khí nhà kính (GHG)...
 • 0 Lessons
11,990,000 ₫
Giao Thức Khí Nhà Kính (KNK) thiết lập các khuôn khổ tiêu chuẩn hóa toàn cầu toàn diện để đo lường và quản lý phát thải khí nhà kính (GHG)...
 • 0 Lessons
1,200,000 ₫
 Khóa học kéo dài một ngày được chứng nhận của Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Và Kinh Doanh ESG ( ESG Education & Business) cung cấp cho bạn các...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Chương trình Dán nhãn xanh Singapore (SGLS) được quản lý bởi Hội đồng Môi trường Singapore (SEC) từ năm 1999, là nhãn hiệu chứng nhận và tiêu chuẩn môi trường...
 • 0 Lessons
1,500,000 ₫
Chương trình Dán nhãn xanh Singapore (SGLS) được quản lý bởi Hội đồng Môi trường Singapore (SEC) từ năm 1999, là nhãn hiệu chứng nhận và tiêu chuẩn môi trường...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫