Hãy Bắt Đầu Tìm Hiểu Lĩnh Vực Mới Cho Sự Nghiệp Của Bạn Cùng ESG Education & Business 

HomeArchive Course List

Archive Course List

Filter
Showing 1-19 of 19 results

Green Label, LCA, EPD, ESG

Các xu hướng và sáng kiến về Quản trị (ESG) trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng (xu hướng toàn cầu...
 • 0 Lessons
9,900,000 ₫
Trong khóa học này Chuyên gia công bố về biến đổi khí hậu được chứng nhận (CDP) (CCCDE), chúng ta...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Khóa học toàn diện này của ESG E&B, "Nhà lãnh đạo Net Zero được chứng nhận cho các tổ chức...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Chào mừng bạn đến với khóa học Chuyên gia về Tiêu chuẩn ròng bằng không (Phát thải khí nhà kính)...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Trong thế giới ngày nay, hiểu biết và giảm thiểu tác động của phát thải khí nhà kính (GHG) là...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Chào mừng bạn đến với khóa học Chuyên gia về Kế toán Carbon và Thị trường Carbon được Chứng nhận...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
MSCI là một trong những nhà cung cấp nghiên cứu ESG hàng đầu. Hệ thống xếp hạng ESG của MSCI mang...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
MSCI là một trong những nhà cung cấp nghiên cứu ESG hàng đầu. Hệ thống xếp hạng ESG của MSCI mang...
 • 0 Lessons
1,500,000 ₫
Tính bền vững là điều cần thiết để tạo ra giá trị lâu dài và sẽ là chìa khóa để...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Tính bền vững là điều cần thiết để tạo ra giá trị lâu dài và sẽ là chìa khóa để...
 • 0 Lessons
1,500,000 ₫
Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD) là một tài liệu được tiêu chuẩn hóa thông báo về tác động...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD) là một tài liệu được tiêu chuẩn hóa thông báo về tác động...
 • 0 Lessons
1,500,000 ₫
Phân tích vòng đời sản phẩm là qui trình phân tích các tác động toàn diện đến môi trường của sản...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Phân tích vòng đời sản phẩm là qui trình phân tích các tác động toàn diện đến môi trường của sản...
 • 0 Lessons
1,500,000 ₫
Giao Thức Khí Nhà Kính (KNK) thiết lập các khuôn khổ tiêu chuẩn hóa toàn cầu toàn diện để đo...
 • 0 Lessons
11,990,000 ₫
Giao Thức Khí Nhà Kính (KNK) thiết lập các khuôn khổ tiêu chuẩn hóa toàn cầu toàn diện để đo...
 • 0 Lessons
1,200,000 ₫
 Khóa học kéo dài một ngày được chứng nhận của Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Và Kinh Doanh ESG...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Chương trình Dán nhãn xanh Singapore (SGLS) được quản lý bởi Hội đồng Môi trường Singapore (SEC) từ năm 1999,...
 • 0 Lessons
1,500,000 ₫
Chương trình Dán nhãn xanh Singapore (SGLS) được quản lý bởi Hội đồng Môi trường Singapore (SEC) từ năm 1999,...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫