Hãy Bắt Đầu Tìm Hiểu Lĩnh Vực Mới Cho Sự Nghiệp Của Bạn Cùng ESG Education & Business 

Đầu Tư Và Phát Triển Doanh Nghiệp Và Cá Nhân Trong Khung Phát Triển Bền Vững ESG ( Môi Trường, Xã Hội Và Quản Trị)

599,000 

Cuốn sách dài 307 trang này do chúng tôi, nhóm các chuyên gia có cùng chí hướng tập trung vào các nguyên tắc ESG và đầu tư có trách nhiệm với xã hội vì một tương lai bền vững hơn, trực thuộc ESG Education & Business thực hiện.

Category:

Một chặng đường nghiên cứu kéo dài 2 năm với sự đầu tư của quỹ KEC Vietnam Venture và tham gia của đội ngũ ESG Education & Business đã hoàn thành cuốn sách : Đầu Tư Và Phát Triển Doanh Nghiệp Và Cá Nhân Trong Khung Phát Triển Bền Vững ESG ( Môi Trường, Xã Hội Và Quản Trị)

Cuốn sách dài 307 trang này do chúng tôi, nhóm các chuyên gia có cùng chí hướng tập trung vào các nguyên tắc ESG và đầu tư có trách nhiệm với xã hội vì một tương lai bền vững hơn, trực thuộc ESG Education & Business thực hiện.

Đội ngũ của chúng tôi có kiến ​​thức đáng kể về các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp thông tin và định hướng cho các công ty và cá nhân đang tìm kiếm hướng dẫn về ESG là gì và cách ESG có thể làm cho doanh nghiệp và cuộc sống của mình bền vững hơn.

Chúng tôi cũng cung cấp thông tin và hiểu biết sâu sắc về các hoạt động đầu tư bền vững. Chúng tôi tin rằng cách duy nhất để làm cho thế giới của chúng ta bền vững cho các thế hệ tương lai là khuyến khích hai yếu tố này hợp tác với nhau. Con đường này là khung phát triển bền vững ESG.

Trước khi bước vào nội dung cuốn sách, chúng tôi hy vọng quý bạn đọc sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung mà chúng tôi muốn truyền tải trước khi đi sâu hơn vào kiến thức về đầu tư và phát triển mô hình phát triển bền vững ESG.

1. Báo cáo ESG tập trung vào việc chia sẻ các nguyên tắc ESG và SRI vì chúng tôi tin rằng đó là khuôn khổ bền vững duy nhất sẽ đưa chúng ta ra khỏi các hệ thống không bền vững của mình.

2. Cuốn sách này phổ biến thông tin về các nguyên tắc ESG với mục đích khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào những vấn đề này nhằm tạo ra sự thay đổi – trong các thông lệ tốt, an toàn cho người lao động, quản trị, v.v.

3. Vì quá trình chuyển đổi sang phát triển bền vững đang diễn ra với tốc độ cấp số nhân nên Cuốn sách cũng tập trung vào việc xem xét các sản phẩm và dịch vụ đồng thời cung cấp định hướng cho các công ty đang tìm kiếm hướng dẫn.

4. Cuối cùng, trong khi quá trình chuyển sang giảm lượng khí thải #carbon , #carboncredit#carbonlifecycle trong cộng đồng doanh nghiệp sẽ mất nhiều thời gian, nhiều độc giả sẽ muốn biết họ có thể làm gì NGAY BÂY GIỜ!

Cuốn sách này cũng cung cấp thông tin về những thay đổi nhỏ mà chúng ta có thể thực hiện trong cuộc sống của chính mình. Nếu tất cả mọi người trong số 7 tỷ người trên hành tinh thực hiện một thay đổi nhỏ, hãy tưởng tượng tác động sẽ có trên toàn cầu.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đầu Tư Và Phát Triển Doanh Nghiệp Và Cá Nhân Trong Khung Phát Triển Bền Vững ESG ( Môi Trường, Xã Hội Và Quản Trị)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *