Hãy Bắt Đầu Tìm Hiểu Lĩnh Vực Mới Cho Sự Nghiệp Của Bạn Cùng ESG Education & Business 

Platform đầu tiên tại Việt Nam chuyên về đào tạo ESG

Đây sẽ là nơi tốt nhất cho các học viên quan tâm đến lĩnh vực phát triển xanh, Nhãn Xanh, LCA, EPD, ESG, Carbon Neutral, Netzero. Đây là ESG Course - Chủ đề về giáo dục bền vững, kinh tế xanh và các chứng chỉ quốc tế về kinh tế xanh.

Courses Popular

Chào mừng bạn đến với khóa học Chuyên gia về Tiêu chuẩn ròng bằng không (Phát thải khí nhà kính) của doanh nghiệp được chứng nhận (CNZSE)! Trong chương trình toàn...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD) là một tài liệu được tiêu chuẩn hóa thông báo về tác động đối với môi trường và sức khỏe con người của...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Khóa học toàn diện này của ESG E&B, "Nhà lãnh đạo Net Zero được chứng nhận cho các tổ chức tài chính (CNZLFI)" trang bị cho các chuyên gia trong...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Giao Thức Khí Nhà Kính (KNK) thiết lập các khuôn khổ tiêu chuẩn hóa toàn cầu toàn diện để đo lường và quản lý phát thải khí nhà kính (GHG)...
 • 0 Lessons
1,200,000 ₫
Chào mừng bạn đến với khóa học Chuyên gia về Kế toán Carbon và Thị trường Carbon được Chứng nhận (CCACME), cánh cửa để bạn trở thành một chuyên gia...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Chương trình Dán nhãn xanh Singapore (SGLS) được quản lý bởi Hội đồng Môi trường Singapore (SEC) từ năm 1999, là nhãn hiệu chứng nhận và tiêu chuẩn môi trường...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
MSCI là một trong những nhà cung cấp nghiên cứu ESG hàng đầu. Hệ thống xếp hạng ESG của MSCI mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội đánh giá...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Phân tích vòng đời sản phẩm là qui trình phân tích các tác động toàn diện đến môi trường của sản phẩm bắt đầu từ quá trình sản xuất cho tới...
 • 0 Lessons
1,500,000 ₫
Các xu hướng và sáng kiến về Quản trị (ESG) trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng (xu hướng toàn cầu liên quan đến quy định, chính sách, cam kết, carbon...
 • 0 Lessons
9,900,000 ₫
Giao Thức Khí Nhà Kính (KNK) thiết lập các khuôn khổ tiêu chuẩn hóa toàn cầu toàn diện để đo lường và quản lý phát thải khí nhà kính (GHG)...
 • 0 Lessons
11,990,000 ₫
Tính bền vững là điều cần thiết để tạo ra giá trị lâu dài và sẽ là chìa khóa để cung cấp các danh mục đầu tư có khả năng...
 • 0 Lessons
1,500,000 ₫
Chương trình Dán nhãn xanh Singapore (SGLS) được quản lý bởi Hội đồng Môi trường Singapore (SEC) từ năm 1999, là nhãn hiệu chứng nhận và tiêu chuẩn môi trường...
 • 0 Lessons
1,500,000 ₫

Release New

Các xu hướng và sáng kiến về Quản trị (ESG) trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng (xu hướng toàn cầu liên quan đến quy định, chính sách, cam kết, carbon...
 • 0 Lessons
9,900,000 ₫
Trong khóa học này Chuyên gia công bố về biến đổi khí hậu được chứng nhận (CDP) (CCCDE), chúng ta sẽ đi sâu vào thế giới báo cáo về biến...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Khóa học toàn diện này của ESG E&B, "Nhà lãnh đạo Net Zero được chứng nhận cho các tổ chức tài chính (CNZLFI)" trang bị cho các chuyên gia trong...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Chào mừng bạn đến với khóa học Chuyên gia về Tiêu chuẩn ròng bằng không (Phát thải khí nhà kính) của doanh nghiệp được chứng nhận (CNZSE)! Trong chương trình toàn...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Trong thế giới ngày nay, hiểu biết và giảm thiểu tác động của phát thải khí nhà kính (GHG) là điều tối quan trọng. Khóa học toàn diện của chúng tôi...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫
Chào mừng bạn đến với khóa học Chuyên gia về Kế toán Carbon và Thị trường Carbon được Chứng nhận (CCACME), cánh cửa để bạn trở thành một chuyên gia...
 • 0 Lessons
11,900,000 ₫9,900,000 ₫

What to expect from a ESG courses?

get app 1

LEARNING EVERYWHERE

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BAO GỒM CẢ ONLINE VÀ OFFLINE THEO HÌNH THỨC BLENDED LEARNING

Events Upcoming

Upcoming Education Events to feed your brain.

02June

ĐÀO TẠO ESG , ESMS VÀ CƠ CHẾ THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG

Nội dung chương trình :      Ngày 1   1. Môi...
9:00 am - 5:00 pm
Quận 1, HCMC
27July

Giảm Phát Thải Cacbon Trong Ngành Sản Xuất Xi Măng, Thép, Nhựa

Hội thảo sẽ cung cấp thông tin về đòi hỏi giảm phát thải...
9:00 am - 5:00 pm
Quận 1, HCMC
12July

Cơ chế CBAM của EU và khuyến nghị giải pháp cho doanh nghiệp

Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu đã thông qua...
9:00 am - 5:00 pm
Quận 1, HCM

News Latest

ESG Education & Business & ESG & Sustainability Alliance Unveil Green Certification and ESG Pathways to Long Hau Industrial Park In a bid...
Vừa qua ESG Education & Business vừa hoàn thành chương trình đào tạo cho đội ngũ cán bộ nguồn của...
banner footer

Become One Of 100+

ESG’s Instructors

Become an instructor and change lives — including your own